LICHTBENDE OP SCHOOL

 

Lichtbende biedt lesmateriaal en workshops als aanvulling op de theatervoorstellingen voor de groepen

1 t/m 8 van het primair onderwijs.

HET LESMATERIAAL bestaat uit: voorbereidende lessen, verwerkingslessen en knutsel-opdrachten. De knutselopdrachten kunnen klassikaal of individueel worden uitgevoerd. Hierbij ontdekken de kinderen zelf de mogelijkheden van licht, schaduw en animatie.

Workshops

 

Meer over de Toverlantaarn

De toverlantaarn is rond 1659 uitgevonden door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens  (geschiedenis canon) en maakt onderdeel uit van het Nederlands cultureel erfgoed.

 

Jan Kassiesprijs 2005

Klik op de poster voor het lesmateriaal.