ORGANISATIE

 

Productie en artistieke leiding van Lichtbende is in handen van Marie Raemakers en Rob Logister.

 

Lichtbende wordt bestuurlijk ondersteund door:

STICHTING PRO PRO PRODUCTIES

1e Schinkelstraat 14, 1075 TX Amsterdam

EORI - NL8169.98140

BTW - NL.8169.98.140.B01

KVK - 34256644

IBAN - NL84 INGB 0005 1387 32

 

STICHTING PROPROPRODUCTIES is in 2006 opgericht ter ondersteuning, initiatie en begeleiding van interdisciplinaire kunst- theater- muziek- en kunsteducatie projecten.

De bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Lichtbende. Alle leden werken onbezoldigd.
De stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur.
Voorzitter: Roelof Kapteijn den Bouwmeester
Secretaris: Myrthe Schuuring
Lid: Erica van Beers-Bakker
Penningmeester: Lucas van Loo

 

JAARVERSLAG 2017

JAARREKENING 2018

Stichting Pro Pro Producties heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.

p