LICHTBENDE

 

brengt met live animaties licht tot leven. Een samensmelting van beeldende kunst, muziek en theater. Met oude toverlantaarns gecombineerd met live (nieuwe) muziek maakt Lichtbende sinds 2010 licht-kunst-voorstellingen. Authentiek en eerlijk muzikaal lichttheater, met veel vakmanschap en liefde gemaakt.

Verhalen zonder woorden, die worden opgebouwd uit magische toverlantaarnbeelden op een gigantisch scherm, zodat het naadloos aansluit op de live gespeelde muziek. Je ziet met eigen ogen hoe de voorstelling gemaakt wordt, de kunstenaars zitten en spelen zelf voor het projectiescherm.

De poëtisch associatieve voorstellingen van Lichtbende vormen een vaste waarde op gerenommeerde internationale podia over de wereld.

Door terug te grijpen naar de oervorm van de audiovisuele media, maakt Lichtbende de magie van het ontstaan van lichtbeelden inventief zichtbaar. De toverlantaarn is de filmprojector avant la lettre, uitgevonden in 1659 door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens.

ONS TEAM

PRODUCTIE
Marie Raemakers, Rob Logister

PROJECTIES
Marie Raemakers, beeld, techniek en spel
Rob Logister, beeld, techniek en spel
Rop Severien, coach projectieanimatie en spel

MUZIEK THEATER
Axel Schappert, compositie en muziek (trombone, tuba)

Alex Simu, compositie en muziek (klarinet)

Helene Jank, compositie en muziek (percussie en zang)

 

MUZIEK CONCERT

Gerrie Meijers, orgel (7 Dagen, 7 Nachten)

Jacqueline Hamelink, cello (7 Nachten)

Björk Níelsdóttir, sopraan (7 Nachten)

 

EINDREGIE EN DRAMATURGIE
Jeannette van Steen

GESCHIEDENIS

LICHTBENDE komt voort uit theatergroep Musiscoop en cultuureducatiegroep Projectie Project. Lichtbende brengt de ervaringen en kennis uit deze twee formaties samen. Hierbij staat de combinatie van beeldende kunst, live projecties en muziekcomposities centraal.

MUSICOOP is ontstaan uit de motivatie van Ida Lohman om het medium toverlantaarn als haar individueel expressiemedium te verkennen en dat met livemuziek tot een lichtconcert uit te bouwen. Zo zijn in 2006 “Groot Licht Circus” en in 2007 “Toverslag” ontstaan. Na het overlijden van Ida Lohman in 2007 is Musiscoop opgeheven.

PROJECTIE PROJECT één van de  cultuureducatie projecten van Marie Raemakers en Rob Logister, is een modern schimmenspel waarbij kinderen de mogelijkheden van licht- en schaduwspel onderzoeken met behulp van overheadprojectoren. Een al doende ontwikkelend theateronderzoek met een bijzonder visueel, experimenteel karakter en wezenlijke aandacht voor de rol van het kind als producent van cultuur. Het wordt aangeboden als cultuureducatieproject voor scholen en is geschikt voor alle leeftijden.

De activiteiten van Lichtbende worden bestuurlijk ondersteund door.

STICHTING PROPROPRODUCTIES


Stichting Pro Pro Producties heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.

p