KO in de KLAS

KO met de VLO

LESMATERIAAL bij KO met de VLO

DIGIBORD - OPDRACHTEN bij voorbereidende les 2: Naar Ko met de Vlo

Lichtbende biedt lesmateriaal en workshops als aanvulling op de voorstelling KO met de VLO voor de groepen 1 t/m 6 van het primair onderwijs.

HET DOEL van het lesmateriaal is om de leerlingen vooraf voor te bereiden op het kijken naar de voorstelling ĎKo met de Vloí en achteraf hierop te laten reflecteren. In het lesmateriaal zijn de volgende kerndoelen verwerkt: oriŽntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriŽntatie. Het lesmateriaal richt zich op drie aspecten van de voorstelling:

De inhoud: De verhaallijn en de betekenis van het verhaal. Leeraspecten: fantasie prikkelen, inlevingsvermogen, herkennen van een verhaallijn, verbeeldingskracht.

De vorm: Animatie, projecties en muziek (audiovisuele kunst, muziektheater).

De techniek: Kennis verwerven over de werking van licht, schaduw en toverlantaarns (sluit aan bij natuur & techniek).
De
toverlantaarn is rond 1659 uitgevonden door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens (geschiedenis canon) en maakt deel uit van het Nederlands cultureel erfgoed.

 

Discipline

Audiovisuele kunst, muziektheater, cultureel erfgoed.

 

Educatie van Lichtbende en de Jan Kassiesprijs 2005

KLEURPLAAT