KO met de VLO

LESMATERIAAL bij KO met de VLO

DIGIBORD - OPDRACHTEN bij voorbereidende les 2: Naar Ko met de Vlo

Doelstelling

Het doel van het educatieve materiaal is om de leerlingen vooraf voor te bereiden op het kijken naar de voorstelling ‘Ko met de Vlo’ en achteraf te laten reflecteren op de voorstelling die ze hebben bezocht.

Het lesmateriaal richt zich op drie aspecten van de voorstelling:

De inhoud: De verhaallijn en de betekenis van het verhaal. Leeraspecten: fantasie prikkelen, inlevingsvermogen, herkennen van een verhaallijn, verbeeldingskracht.

De vorm: Animatie, projecties en muziek.

De techniek: Kennis verwerven over toverlantaarns en de werking van licht, cultureel erfgoed. Sluit aan bij natuur & techniek

 

Doelgroep

Het educatief materiaal is geschikt voor de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 van het primair onderwijs.

 

Discipline

Audiovisuele kunst, muziektheater, cultureel erfgoed.

 

De toverlantaarn is rond 1659 uitgevonden door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens  (geschiedenis canon) en maakt onderdeel uit van het Nederlands cultureel erfgoed.

 

Educatie van Lichtbende en de Jan Kassiesprijs 2005

KLEURPLAAT